Modele nucleare referat fizica

Prof. ion N. Mihăilescu de la Institutul Naţional pentru fizica laserilor, plasmei şi radiației (inflpr) a fost ales "Fellow de la société optique (OSA)" pentru Contribuţii inovatoare în domeniul laserelor de Mare putere, Cu aplicații revoluționare în nano-biomedicină, chimie și metalurgie. La începutul carierei vente Prof. ion N. Mihăilescu a lucrat Sub îndrumarea Prof. ion Agârbiceanu în Laboratorul de "metode Optice în Fizică Nucleară" DIN cadrul Institutului de Fizică Atomică. Până în prezent, conforme Google Scholar, Prof. ion N. Mihăilescu a délivré 467 de publicaţii Peer Review, 195 de lucrări în procédures, 23 de cărţi şi monografii, 12 patente, Care însumează 7,670 de citaţii şi un indice Hirsch de 40. De asemenea, a p Cursuri la Facultatea de fizica DIN Măgurele şi a fost îndrumătorul a peste 40 de Teze de doctorat.

În perioada 15-21 noiembrie 2018, Institutul de Fizică Atomică organizează, la București, evenimentele cu participare internațională: Întâlnirea Comitetului Financiar al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (UICN, Federația Rusă) și Sesiêi Comitetului Reprezentanților Împuterniciți la UICN. În Prima parte a Zilei de 20 noiembrie 2018 va avea loc, la Măgurele, Simpozionul științific dédiéà colaborării dintre UICN și România. La simpozion vor fi reprezentate Statele membre și Asociate UICN, organizațiile internaționale cu care UICN a încheiat acorduri de Cooperare științifică, Ministerul Cercetării și Inovării, Institute de cercetare și universități românești Care au raporturi de colaborare cu UICN, precum și personalități ALE Mediului Academic. Vor fi prezentate Principalele proiecte și activități ALE UICN, participarea României în cadrul acestora, precum și stadiul proiectului emblématique pentru cercetarea Românească, Extreme Light infrastructure – physique nucléaire (ELI-NP). JINR – Institut commun de recherche nucléaire (Institutul Unificat de Cercetări nucleare-UICN) de la Dubna, Regiane Moscovei, Federația Rusă (http://www.jinr.ru/main-en/) este o organizație științifică internațională interguvernamentală, înființată în Anul 1956. În prezent UICN sont 18 Etats membre printre care, înca de la înființare, și România. UICN se bucură de o largă recunoaștere internațională datorită rezultatelor științifice remarcabile obținute de-a lungul timpului. UICN desfășoară, în principal, cercetare fondamentală (teoretică și expérimententală) în domeniile: physique particulelor Elementare, physique nucleară și physique materiei condensat folosind metode nucléare. Baza experimentală pe care o deține UICN oferă oportunități deosemorsure pentru cercetări aplicative în diverse Domenica de larg interes.

Facebook Twitter Email

Writen by ArnafeeAdmin